Đang xử lý

Minh Niệm

( 0 )

Tác giả Minh Niệm sinh năm 1975 tại Châu Thành, Tiền Giang. Năm 1992 xuất gia tại Phật học viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn. Năm 1999, ông bắt đầu tự thực tập Thiền Tứ Niệm Xứ. Đến năm 2001, ông bắt đầu công việc hướng dẫn thiền và khai triển tâm lý trị liệu cho giới trẻ.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận