Đang xử lý

Jean François Lyotard

( 0 )

J.F Lyotard (1924 - 1998) – triết gia và lý thuyết gia văn học Pháp. Ông là đại diện xuất sắc của phong trào hậu cấu trúc luận ở các nước nói tiếng Anh. Trong số những lý thuyết gia hậu cấu trúc luận [Gilles Deleuze, Derrida, Foucault], Lyotard gắn bó chặt chẽ nhất với chủ nghĩa hậu hiện đại. Có nguồn gốc từ hiện tượng luận, chủ nghĩa Marx, và Claude Lefort, công trình của Lyotard tập trung vào những vấn đề về nghệ thuật, ngôn ngữ và chính trị.

Lyotard là thành viên của Socialisme ou Batharie (Chủ nghĩa xã hội hay Tình trạng hoang sơ), một tổ chức chính trị thành lập ở Pháp năm 1948 xoay quanh cái nhìn về sự không đầy đủ của sự phân tích theo đường lối của Leon Trotsky (1879 - 1940). Tác phẩm đầu tiên của ông, Diễn ngôn, Hình tượng (1971), diễn tả sự thất vọng với chủ nghĩa cấu trúc và, nói chung, bất kỳ sự tiếp cận lý thuyết nào nhằm tìm cách thoát khỏi lịch sử nhờ viện tới một cấu trúc ngôn ngữ phi thời gian, phổ quát đã thoát ly khỏi kinh nghiệm của chúng ta.

Những tác phẩm chính:

Discours, figure (1971; Diễn ngôn, hình tượng)

Économie libidinale (1974; Kinh tế học dục năng)

La Condition postmoderne (1979; Điều kiện hậu hiện đại: bản tường trình về tri thức)

Le Diférend (1983; Sự phân tranh)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận