Đang xử lý

Robert Christner Trundle, Jr.

( 0 )

Robert Christner Trundle, Jr (sinh năm 1943) là tác giả, nhà triết học, và là giáo sư đại học người Mỹ. Ông đã nhận bằng Tiến sĩ Triết học của trường Đại học Colorado tại Boulder. Ông chuyên nghiên cứu về lịch sử của Triết học, Triết học Khoa học và bộ môn siêu hình học.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận