Đang xử lý

Lê Phương Vy

( 0 )

Sinh năm 1990, tại Sài Gòn.

Tốt nghiệp ngành Mỹ thuật công nghiệp, trường Đại học Kiến trúc, Sài Gòn.

Hiện đang làm công việc thiết kế đồ họa tại khách sạn Equatorial.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận