Đang xử lý

Michael F. D. Young

( 0 )

Michael Young là Giáo sư của Viện Giáo dục thuộc ĐH London và khoa Giáo Dục thuộc ĐH Bath (Anh Quốc) – một người có vai trò lớn trong ngành xã hội học giáo dục. Những nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của ông có sự giao thoa giữa nhận thức luận và lý thuyết xã hội.

Ông là tác giả của cuốn Tri Thức và Kiểm Soát (Knowledge and Control) xuất bản năm 1971, cuốn sách đã tạo một bước ngoặt lớn trong ngành xã hội học giáo dục của thế giới, và gần đây nhất là cuốn Giành Lại Tri Thức: Từ trào lưu kiến tạo luận xã hội tới trào lưu duy thực xã hội trong ngành xã hội học giáo dục (Bringing Knowledge Back In: From Social Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education) xuất bản năm 2008, xoay quanh cách tiếp cận duy thực xã hội và hứa hẹn giải quyết cuộc khủng hoảng về lý thuyết đối với vấn đề chương trình học hiện nay.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận