Đang xử lý

Clark Kerr

( 0 )

Clark Kerr sinh ngày 17/5/1911, con của một gia đình nhà nông ở bang Pennsylvania có học thức và trọng giáo dục. Trong thời gian theo học ở Swarthmore College, ông gia nhập tổ chức những người Quaker (Hội tôn giáo của những người bạn, Religious Society of Friends, mà ông trở thành thành viên suốt đời), tham gia những hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người nghèo thời Đại suy thoái, từ đó ông bỏ ý định học luật để học kinh tế tại UC Berkeley.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận