Đang xử lý

Marion Kustenmacher

( 0 )

Marion Kustenmacher sinh năm 1956, giáo sư thần học và là nhà biên tập, đã làm việc 15 năm trong vai trò nhà huấn luyện về các vấn đề phát triển nhân cách. Bà cũng là tác giả của nhiều quyển sách về hỗ trợ cuộc sống và tâm linh. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận