Đang xử lý

Shaunti Feldhahn

( 0 )

Shaunti Feldhahn là tác giả best-seller của những tựa sách phân tích tâm lý đàn ông và phụ nữ. Cách tiếp cận sáng tạo của bà dựa trên phân tích định lượng về giới. Bà có một bối cảnh xuất thân từ ngành kinh tế chứ không phải nhà tâm lý truyền thống.

Feldhahn lấy bằng cử nhân kinh tế Đại học William & Mary, tiếp tục con đường học vấn tại John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Bà khởi đầu sự nghiệp viết sách khi cùng gia đình chuyển đến sống tại Atlanta.

Những tựa sách tiêu biểu:

2000 The Veritas Conflict

2003 The Lights of Tenth Street

2004 For Women Only: What You Need to Know About the Inner Lives of Men

2006 For Women Only: Discussion Guide; For Women Only: A Bible Study; For Men Only: A Straightforward Guide to the Inner Lives of Women; For Young Women Only: What You Need to Know About How Guys Think

2007 For Men Only: Discussion Guide; For Young Women Only: Discussion Journal; For Parents Only: Getting Inside the Head of Your Kid; For Parents Only: Discussion Guide

2008 For Young Men Only: A Guy's Guide to the Alien Gender

2010 The Male Factor: The Unwritten Rules, Misperceptions and Secret Beliefs of Men in the Workplace

2014 The Surprising Secrets of Highly Happy Marriages; The Good News About Marriage

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận