Đang xử lý

Norine Dresser

( 0 )

Norine Dresser - Cử nhân, Thạc sĩ Văn chương, nhà nghiên cúu về văn hóa dân gian và nhà văn, người viết chuyên mục Đa Phong Tục của tờ New York Times - đã có 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Quốc gia Carlifornia. Bà là một chuyên gia lớn trong lĩnh vực truyền thống và nghi lễ của các dân tộc.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận