Đang xử lý

Robin Norwood

( 0 )

Robin Norwood là Tiến sĩ tâm lý học và là tác giả của cuốn sách Woman Who Love Too Much - Phụ Nữ Yêu Như Thế Nào, trong đó nhắc tới một quan điểm quen thuộc đến mức cũ kĩ trong tâm lý học mà hầu như ai cũng biết, đó là khi trưởng thành con người thường có xu hướng kết hôn với người giống với hình ảnh cha mẹ mình khi còn bé.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận