Đang xử lý

Catherine McCarthy

( 0 )

Catherine McCarthy, chuyên gia tâm lý đồng thời là Giám đốc Điều hành của Dự án Năng lượng (The Energy Project) tại thành phố New York, chuyên hỗ trợ các cá nhân và tổ chức khai thác cách làm việc khoa học, tích cực, tập trung và hiệu quả.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận