Đang xử lý

Ali Dawson

( 0 )

Ali Dawson - giám đốc điều hành hãng Total Dynamix với chuyên môn phát triển năng lực bản thân thông qua trí tuệ cảm xúc trong lĩnh vực thể thao và kinh doanh. Trong môi trường doanh nghiệp, bà tập trung huấn luyện các cá nhân trau dồi kỹ năng lãnh đạo hiệu quả bằng việc xây dựng các mối quan hệ xã hội. Ali là chuyên viên tư vấn cấp cao của tổ chức Inspiring Performance và The Worklife.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận