Đang xử lý

Rom Brafman

( 0 )

Rom Brafman là tiến sĩ tâm lý học giảng dạy các môn học nghiên cứu về tính cách và sự phát triển của con người tại các trường đại học. Rom đặc biệt yêu thích nghiên cứu các tác động trong mối quan hệ giữa người với người. Hiện Rom đang làm việc tại văn phòng tư vấn của mình ở Palo Alto, California.

Tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam

  • Lối mòn của tư duy cảm tính, NXB Trẻ & First News, 2010
  • Bắt sóng cảm xúc, NXB Tổng hợp TP.HCM & First News, 2011

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận