Đang xử lý

DIV

Tác giả DIV: sinh năm 1978 tại một thị trấn biển tại Chương Hóa, Đài Loan. Cung Song Tử.

Hiện đang công tác tại một viện nghiên cứu khoa học ở Đài Trung. Chuyên môn là khoa học tự nhiên đòi hỏi sự chính xác nghiêm ngặt, nhưng tác phẩm viết ra lại là những câu chuyện huyền ảo hoang đường giàu tính lãng mạn, anh coi đó là một cách cân bằng cho cuộc sống.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận