Đang xử lý

Cao Xuân Hạo

( 0 )

Cao Xuân Hạo sinh ngày 30 tháng 7 năm 1930 tại Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng với giai thoại tự học nghe, nói và viết thành thạo tiếng Pháp chỉ từ việc chơi với một người bạn Pháp. Ông từng làm giảng viên ngôn ngữ học, khi đó ông đảm nhận phần lớn công việc dịch sách và hiệu đính các sách dịch tại bộ môn ngôn ngữ học, tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông nổi tiếng cả với tư cách nhà ngôn ngữ học và dịch giả, và là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam. Giáo sư Cao Xuân Hạo đã được trao tặng Giải thưởng về dịch thuật năm 1985 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm tiêu biểu:

- Sách ngôn ngữ:

 • Tiếng Việt – Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. 1998.
 • Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt. Nhà xuất bản Trẻ. 2001.
 • Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng. Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Công ty văn hóa Phương Nam. Quý II năm 2006.

- Sách dịch:

 • Người con gái viên đại uý (truyện 1959).
 • Chiến tranh và hòa bình (tiểu thuyết 1962).
 • Truyện núi đồi và thảo nguyên (tập truyện ngắn, dịch chung, 1963).
 • Trên những nẻo đường chiến tranh (tiểu thuyết 1964).
 • Truyện ngắn Goócki (1966).
 • Con đường đau khổ (tiểu thuyết 1973).
 • Tội ác và hình phạt (tiểu thuyết - xuất bản năm 1983 với tên Tội ác và trừng phạt do BTV tự ý sửa).
 • Đèn không hắt bóng (1986).
 • Papillon (1988).
 • Khải hoàn môn (1988).
 • Nô tỳ Isaura (tiểu thuyết 19??).
 • Âm vị học & Tuyến tính (Phonologie et linéarité - Nguyên bản tiếng Pháp được GS viết năm 1980, bản dịch do chính GS thực hiện, xuất bản năm 2006)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận