Đang xử lý

Harvey McKinnon

( 0 )

Harvey McKinnon là một chuyên gia gây quỹ, một diễn giả tâm huyết, một nhà văn và người huấn luyện kỹ năng. Ông đã giúp gây được hàng trăm triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận từ tổ chức Amnesty International tới UNICEF. Ông còn sản xuất nhiều phim tài liệu dành giải thưởng, cũng như làm việc trong ban điều hành của nhiều công ty và các tổ chức phi lợi nhuận. Hiện ông đang sống cùng gia đình ở Vancouver, Canada.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận