Đang xử lý

Keng

( 0 )

Tên thật: Đỗ Thị Thùy Linh

Sinh ngày: 21/10/1983

Quê quán: Nam Định

Tốt nghiệp Học viên Báo chí và tuyên truyền

Hiện đang làm copywriter tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Dị bản
  • Hồng gai
  • Đôi mắt không còn ướt nước
  • Muốn chết
  • Rũ bỏ trần gian

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận