Đang xử lý

Tom Miller

( 0 )

Tom Miller là một nhà phân tích cấp cao về châu Á và chủ bút của tạp chí China Economic Quarterly. Ông có 14 năm sống và làm việc ở Trung Quốc, chuyên viết phân tích về phát triển kinh tế và địa chính trị. Những bài viết của ông được trích dẫn trên Financial Times, New York Times.. và xuất hiện trên BBC, CNN.

Giấc Mộng Châu Á Của Trung Quốc

Giấc Mộng Châu Á Của Trung Quốc

( 0 )
65.000 đ
Cuốn sách của Tom Miller được viết với lối kể hấp dẫn. Ông đã thu thập các dữ liệu như một thao tác nghiên cứu chuyên nghiệp, để tập hợp nên cuốn sách với các phần nghiên cứu đầy đủ tập trung vào quan hệ của Trung Quốc với Đông Nam Á, Nam...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận