Đang xử lý

Seung Hyeon

Seung Hyeon (Thành Hiện, 1439 - 1540) là nhà văn tiêu biểu thuộc tầng lớp quan lại triều đình thời kỳ đầu thời đại Triều Tiên. Ông bị xử trảm sau khi đã qua đời trong nạn Giáp Tử Sĩ Họa. Về sau ông đã được rửa oan và được xem là một vị quan thanh bạch.

Seung Hyeon đã trực tiếp ghi chép Dung Trai Tùng Thoại để nói lên mối quan tâm của tác giả về những câu chuyện thuộc thể loại tạp kí của các nhà văn thuộc tầng lớp quan lại vào đời vua Seung Jong.

Tản Mạn Xứ Kim Chi

Tản Mạn Xứ Kim Chi

( 1 )
45.000 đ
Dung Trai Tùng Thoại là cuốn sách ghi chép nhiều câu chuyện thuộc thể loại tạp kí của tác giả Seung Hyeon (Thành Hiện) vào giữa thời đại Joseon (Triều Tiên). Tác giả đã ghi chép lại từ những câu chuyện liên quan tới vương gia, các sĩ...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận