Đang xử lý

Viên Chiếu

Thiền sư Viên Chiếu, tức Mai Trực (999 - 1090) là một trong 7 vị thiền sư thuộc thế hệ thứ 7 dòng Vô Ngôn Thông, sư tu tại chùa Cát Tường, kinh đô Thăng Long. Sư là người Long Đàm, Phúc Đường, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội và là con người anh của thái hậu Linh Cảm (mẹ của vua Lý Thánh Tông).

Tác phẩm:

  • Tán Viên Giác Kinh.
  • Thập Nhị Bồ-tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng.
  • Tham Đồ Hiển Quyết.
  • Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn.
Dõi Bước Huyền Trang

Dõi Bước Huyền Trang

( 0 )
40.000 đ
Con đường gian khổ, mịt mù gió cát mà năm xưa Đường Tam Tạng cùng các đệ tử vượt qua để tới Tây Trúc thỉnh kinh đã trở thành huyền thoại, mãi mãi được người đời sau nhắc tới với niềm kính phục. Cuốn sách nhỏ này có thể xem...

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận