Phương Nam Phim

Thành lập năm 1992.

Thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim nhựa, phim video, biểu diễn âm nhạc,... được khán giả yêu thích và nhận nhiểu giải thưởng của giới chuyên môn.


www.pnf.com.vn
facebook/phuongnamphim1992

Kinh doanh bản quyền

Tổ chức biểu diễn

Phát hành băng đĩa

Sản xuất phim